Föreningsarbete SWTK

SWTK rasklubb är en ideell förening med målet att främja rasens utveckling och väcka intresse för rasen.
Klubben indelat i fyra regioner för att kunna vara närmare alla medlemmar och erbjuda bra aktiviteter i alla hela Sverige.

Arbetet i klubben görs av en huvudstyrelse och fyra regioner, i varje region finns det en styrelse. Utöver styrelsearbetet finns det ett avelsråd, en redaktion för Wheatenbladet, rapportörer för alla tävlingar, webbmaster och en valberedning.

För att verksamheten skall fungera behövs många i klubben engagera sig. Klubben behöver alltid fler eldsjälar som vill vara med och bidra. Bidraget kan vara allt från delta i styrelsearbetet, anordna eller hjälpa till vid aktiviteter. Såsom promenader, rasmonter, sälja lotter på utställning, söka efter sponsorer osv. Listan är lång och alla är välkomna.

Skulle du vara intresserad att hjälpa till kontakta din närmaste region eller via vårt kontaktformulär.


SWTK Svenska Wheaten Terrier Klubben

Här hittar du mer information om klubbens arbete