Valpköparmedlemskap

Valpköparmedlemskap ska lösas för samtliga överlåtna/fodervärdsplacerade valpar i varje valpkull på valplistan fr. o. m. 2018-01-01. Det är kravet för att annonsera valpar/omplaceringar på SWTKs hemsida.

Även för andra valpkullar kan uppfödaren förstås lösa valpköparmedlemskap. Uppfödaren betalar 130 Kr istället för 250 Kr för ett års medlemskap inom Sverige.

För valpköpare i andra länder betalar man på motsvarande sätt in 100 kr mindre än ordinarie medlemsavgift (300:- för medlemmar utanför Sverige men inom Europa, 350:- för medlemmar utanför Europa). Om valpköparen redan är medlem i SWTK, räknas medlemskapet fram med motsvarande antal månader som pengarna räcker till.
Efter den första medlemsperioden får medlemmen ett inbetalningskort från SKK på ordinarie medlemsavgift. För kullar på valplistan gäller att valpköparmedlemskapen ska vara ombesörjda senast en månad efter försäljningen av varje valp.


Medlemskapet löses genom att uppfödaren
(1) fyller i uppgifter om valpköparen på ett internetformulär på SWTKs hemsida.


(2) sätter in beloppet för valpköparmedlemmarna på SKKs pg 1177-5 samt anger kennelnamn, ”valpköparmedlemskap” samt till vilken klubb medlemskapet löses (all behövlig info om inbetalningen kommer automatiskt i internetformuläret).

Dessutom ska en lista med namn, postadress och mejladress på alla valpköparna skickas till den ledamot i styrelsen som har ansvar för valphänvisningen. f.n. Ewa Lundgren valphanvisning@swtk.se
Listan kommer sedan att skickas ut till regionstyrelserna så att dessa kan hälsa de nya medlemmarna välkomna samt sända ut information om olika aktiviteter.

Uppfödare, som löst valpköparmedlemskap för en hel kull, får sätta in en gratisannons i nästkommande nummer av Wheatenbladet. Skicka annonsunderlag direkt till redaktion@swtk.se i god tid innan aktuellt manus stop. Annonsformat skall vara visitkort storlek.


Finns det något finare än en wheatenvalp?