Valphänvisning


För att annonsera på SWTK hemsida skall uppfödaren vara:

  • vara fullbetalande medlem i SWTK
  • vara medlem i SKK samt följa SKK:s regler för uppfödare. och använda SKK:s köpeavtal
  • ange känd HD-status för båda föräldradjuren
  • ange datum för parningen
  • ange inavelsgraden för valpkullen, vilket SWTK:s avelsråd oftast kan hjälpa till att räkna ut

För båda föräldrarna gäller att:

  • hunden ska ha varit utställd i officiell klass med lägst kvalitetspris 2/VG
  • hunden ska ha fyllt 2 år vid första parningstillfället
  • hundens föräldrar, hel- eller halvsyskon eller avkomma, får ej ha drabbats av RD eller PLE/PLN
  • hunden ska vara HD-röntgad vid första parningstillfället. Om röntgningen är gjord utomlands ska dokument, som visar att resultatet är accepterat av nationell kennelklubb/specialklubb, visas för ledamot i SWTK:s avelsråd
  • hund med HD grad C får endast paras med hund som har HD grad A, hund med grad D eller E får ej användas alls, En B x C parning accepteras dock om förväntat valpkullsindex är större än 100, i enlighet med SKK:s rekommendationer för raser som tidigare haft krav på fria höfter.

Valpköparmedlemskap ska lösas för samtliga överlåtna/fodervärdsplacerade valpar i varje
valpkull på valplistan .

Uppfödaren betalar 130 Kr istället för 230 Kr för ett års medlemskap inom Sverige. För valpköpare i andra länder betalar man på motsvarande sätt in 100 kr mindre än ordinarie medlemsavgift. Lösande av valpköparmedlemskap ska vara gjort senast en månad efter försäljningen av varje valp. En lista med namn, postadress och emailadress på alla valpköparna ska skickas till valphänvisaren (f.n. Ewa Lundgren valphanvisning@swtk.se). I gengäld får uppfödaren en mindre annons i nästkommande nummer av Wheatenbladet.


Fyll i formuläret nedan för att registrera ny valphänvisning