Valpar till salu

Här hittar du uppfödare som har valpar nu eller som har planerat valpar inom kort.De valpar som annonseras här är från uppfödare som följer SWTK rasklubbs riktlinjer

Uppfödaren ska:

  • vara fullbetalande medlem i SWTK
  • vara medlem i SKK samt följa SKK:s regler för uppfödare. och använda SKK:s köpeavtal
  • ange känd HD-status för båda föräldradjuren
  • ange datum för parningen
  • ange inavelsgraden för valpkullen, vilket SWTK:s avelsråd oftast kan hjälpa till att räkna ut

För båda föräldrarna gäller att:

  • hunden ska ha varit utställd i officiell klass med lägst kvalitetspris 2/VG
  • hunden ska ha fyllt 2 år vid första parningstillfället
  • hundens föräldrar, hel- eller halvsyskon eller avkomma, får ej ha drabbats av RD eller PLE/PLN
  • hunden ska vara HD-röntgad vid första parningstillfället. Om röntgningen är gjord utomlands ska dokument, som visar att resultatet är accepterat av nationell kennelklubb/specialklubb, visas för ledamot i SWTK:s avelsråd
  • hund med HD grad C får endast paras med hund som har HD grad A, hund med grad D eller E får ej användas alls, En B x C parning accepteras dock om förväntat valpkullsindex är större än 100, i enlighet med SKK:s rekommendationer för raser som tidigare haft krav på fria höfter.