Klubben

SWTK är en rasklubb under SvTek (Svenska terrierklubben) och ingår i SKK (Svenska kennelklubben).
Som rasklubb har vi ett ansvar att långsiktigt värna om rasens framtid. Detta innebär bland annat att vi ska främja aveln av mentalt och fysiskt sunda wheaten terrier.
SWTK anordnar årliga uppfödarmöten och upprättar ett nytt RAS (Rasspecifik AvelsStrategi) dokument vart femte år på uppdrag av SKK och SvTek.
Genom att vara medlem i SWTK och betala din medlemsavgift, bidrar du till det viktiga arbetet för rasens framtid.


Klubben erbjuder många aktiviteter för alla medlemmar runt om i landet.

Regionens utbud – aktivitet nära dig

För att kunna erbjuda aktiviteter för alla medlemmar på rimligt avstånd är SWTK indelad i regioner. Ute i regionerna arbetar många kunniga entusiaster för dig och din hund. Regionerna är indelade efter postnummer.
Mer information om regionernas aktiviteter hittar du på respektive regionssida och på huvudklubbens
hemsida: www.swtk.se


Wheatenbladet – ett ”måste” för alla wheatenägare


Förutom alla aktiviteter som anordnas i klubbens regi runt om i landet får du också tidskriften Wheatenbladet hem i brevlådan 4 ggr/år. Tidskriften är klubbens stolthet och håller mycket hög
kvalitet. Den utges i fyrfärg och är i A4-format.
Vi vågar säga att Wheatenbladet innehåller något för alla, allt ifrån vardagshistorier, faktaartiklar, tips och råd, aktuella aktiviteter i din region till tävlingsresultat och uppgifter om rasens utveckling.