Wheatenbladet

Vi är otroligt stolta över vår rastidning Wheatenbladet som ges ut 4 gånger per år.
Tidningen har mycket hög kvalitet och både innehållsmässigt och utseendemässigt. Tidningen trycks i fyrfärg och A4 format med ca 20-30 sidor i varje nummer.

För att få ta det av vår tidning behöver du vara medlem i rasklubben. Nedan kommer exempel på några nummer och artiklar från tidigare nummer.