VARFÖR GÖR HUNDEN PÅ DETTA VISET?


Ej klar

Navigating the smorgasbord of DNA marker methods for improving horticultural crops (swtk.se)

Arv eller miljö?!
Nästan alla egenskaper påverkas av både arv och miljö –
även de mentala egenskaperna
ARVBARHET uttryckes ofta i procent, och talar om hur stor
den ärftliga delen är av den variation som vi kan
iakttaga (se, mäta) mellan olika individer
ARVBARHET oftast stor för t ex färg och mankhöjd men
mindre för bröstomfång och läraktighet
Ju större ARVBARHET, ju lättare att nå framsteg i
avelsarbetet – vi kan göra ett bättre val av föräldradjur
För att få en hög ARVBARHET för en viss egenskap måste
vi ha en bra metod att mäta just den egenskapen!
Vad är mentalbeskrivning?
I Sverige används numera mentalbeskrivning för att
undersöka enskilda hundars mentala egenskaper.
Samma mentalbeskrivning (samma testbana, samma
poängskala, samma funktionärer) används för alla.
Mentalbeskrivning utnyttjas främst för brukshundar – båda
föräldrarna måste vara mentalbeskrivna för att man ska få
registrera valparna i SKK. Dessutom krävs
mentalbeskrivning för att hunden ska få tävla i bruks.
Sedan starten 1996 har cirka 1000 wheaten terrier
mentalbeskrivits.
Enskilda hundars protokoll finns utlagda på SKKs
’hunddata’.
Sammanställningar för hela raser finns på
www.genetica.se
Hur går det till?
Varje hund går runt banan tillsammans med sin förare,
vilket tar cirka 40 minuter. Testledaren beskriver hela
tiden för föraren vad han/hon ska göra i varje situation.
Hunden måste kunna vara lös men behöver inte kunna gå
fot.
I de olika testsituationerna utsätts hunden för olika
händelser, så att beskrivaren kan göra sin bedömning.
Bland annat beskrivs hur
hunden reagerar vid kontakt och
i samarbete med en främmande
människa (= testledaren).
Hur social är hunden?
Vill hunden hälsa på en
främmande person
(= testledaren)?
Vill hunden följa med när
testledaren tar kopplet och
börjar gå bort från ägaren?
Vill hunden låta sig klappas av
den främmande personen?
Hur lekfull är hunden? Vill hunden leka med en trasa, som
kastas av en främmande person? Vill hunden gripa tag i
trasan? Vill hunden leka dragkamp med den främmande
personen och trasan?
Vill hunden springa efter en trasa och gripa tag i den? Detta
kallas för ’jakt’ men handlar nog mer om lekfullhet och
initiativförmåga!
I momentet aktivitetsnivå beskrivs hur hunden beter sig
då det inte händer något under 3 minuter.
Blir hunden stressad?
I avståndsleken ges
hunden tillfälle att
engagera sig i lek med
figurant på avstånd från
hundägaren.
Vågar hunden ta
kontakt med konstiga
figurer, och kanske till
och med leka med dom?
Hunden får se en
underlig och lite hotfull
person, som sedan
gömmer sig bakom en
buske. Efter en stund
kommer personen ut ur
busken och börjar leka
med en trasa.
Ska jag våga???
Blir hunden rädd för (eller arg på) hastigt uppdykande
konstigheter?
Hundens reaktioner beskrivs när den utsätts för en visuell
överraskning. Detta sker genom att en uppstoppad
overall plötsligt dras upp framför hunden och beskrivaren
iakttar hur hunden både reagerar och avreagerar på
overallen.
Ljudkänslighet undersöks genom att hunden plötsligt får
höra ett oväntat men ej väldigt högt eller farligt ljud.
Är hunden rädd för konstiga ljud? Här rasslar en kedja!
Hundens reaktioner inför hotfulla rörliga föremål
undersöks genom att två människor utklädda till spöken
sakta närmar sig hunden.
Beskrivningen
avslutas med
lek och
skottprov.
Sammanställda
resultat av
mentalbeskrivningar
för varje ras hittar
man på
www.genetica.se
Antal beskrivna
hundar anges och ett
spindeldiagram ritas
där rasen jämförs
med värdena för
brukshundsraserna.
Medelvärden för
varje moment anges.
Mentalbeskrivning av 900 wheaten terrier
Normala värden på
kontakt.
Mycket låga värden
på leklust och på
jakt.
Något låga värden
på intresse,
nyfikenhet och
aktivitet.
Höga värden på
skotträdsla,
låga värden på
rädsla för overallen,
övriga rädslor
normala.
Normala värden på
hot.
Vilken betydelse har hundens ålder?
Medelvärdena för unghundarna (12–18 månader)
skiljer sig åt från medelvärden för de äldre hundarna
(från 18 månader upp till 10 år) i vissa moment.
Unghundarna var mer kontaktbenägna, mer lekfulla,
hade mer jaktlust, visade mer nyfikenhet och intresse i
många situationer samt mindre skotträdsla.
Det finns alltså ingen anledning att vänta med
beskrivningen tills hunden blivit äldre. Tvärtom, risken
är stor att en äldre hund till exempel har hunnit bli
skotträdd efter obehagliga upplevelser i samband med
nyårsfirandet.
Vilken betydelse har hundens kön för resultatet?
Medelvärden för hanhundar och tikar skiljer sig åt
ganska rejält i vissa moment.
Tikarna visade mer lekfullhet och mer jaktlust, mer
hot/aggressivitet i avståndsleken och mot spökena
samt även mer rädsla i många situationer, dock inte
för skott.
Hanhundarna visade istället högre aktivitetsnivå samt
mer nyfikenhet vid avståndsleken, överraskningen och
spökena.
Avviker de 54 mentalbeskrivna ’irländarna’ (minst 75%
’rent’ irländska linjer) från rasens nuvarande
medelvärden?
De största avvikelserna
(0,4-0,5 betygssteg)
hittar vi på 3b2 (mer
gripande i jakt) och 7a
(mer ljudrädsla).
Avvikelser (0,3 steg)
finns även på 3a2 (mer
jaktlust) samt 9a och
9b (mer leklust).
Små avvikelser (0,2
steg) även på 2a och 2b
(mer leklust), 4 (mer
aktivitet), 6c (mindre
nyfikenhet på
överraskn.), 6d (mer
kvarst. rädsla) samt 8e
(mindre kontakt med
spöken).
Avviker de 126 mentalbeskrivna ’amerikanarna’ (minst
75% ’rent’ amerikanska linjer) från rasens nuvarande
medelvärden?
Störst avvikelser (0,4
steg) finns på 3a2 och
3b2 (mindre jakt), och 9a
(mindre lek).
Avvikelser (0,3 steg)
även på 2a (mindre lek),
4 (mindre aktivitet) och
9b (mindre lek).
Små avvikelser (0,2 steg)
på 5c (mer nyfiken på
avståndsfiguranten), 8d
(mindre nyfiken på
spökena) och 10 (mer
skotträdsla).
1998 2000 2002 2004 2006
antal kullar utan mentalbeskrivna föräldrar
antal kullar med en mentalbeskriven förälder
antal kullar med båda föräldrarna mentalbeskrivna
Används mentalbeskrivning inom avelsarbetet?
100
Enkät: Hur är din hund till vardags, egentligen?
Skickades ut till drygt 300 wheaten terrier ägare, varav 200
svarade.
För varje påstående fanns en linje där man skulle sätta ett kryss
som visade var den egna hunden passade in på en skala från
exempelvis ’aldrig’ till ’ofta’.
Dessutom fick hundägarna även markera med en ring var
någonstans på skalan de helst skulle velat se sin egen hund.
Kryssen och ringarna omvandlades sedan till siffror, från 0
(markeringen placerad längst till vänster) till 10 (markeringen
placerad längst till höger).
Enkät: Hur är din hund till vardags, egentligen?
Skickades ut till drygt 300 wheaten terrier ägare, varav 200
svarade.
För varje påstående fanns en linje där man skulle sätta ett kryss
som visade var den egna hunden passade in på en skala från
exempelvis ’aldrig’ till ’ofta’.
Dessutom fick hundägarna även markera med en ring var
någonstans på skalan de helst skulle velat se sin egen hund.
Kryssen och ringarna omvandlades sedan till siffror, från 0
(markeringen placerad längst till vänster) till 10 (markeringen
placerad längst till höger).
Din hund bli rädd för höga ljud
Aldrig O X Ofta

Hundägarna var mest missnöjda med att deras hundar:

 1. jagar katter
 2. är aggressiva mot främmande hundar
 3. är rädda för höga ljud
 4. skäller när folk går förbi bostaden
 5. är aggressiva mot kända hundar
 6. jagar fåglar
 7. inte leker med bollar
 8. är rädda i ovanliga situationer
 9. inte lär sig nya saker tillräckligt fort
 10. inte respekterar tillsägelser
  Jämförelser mellan enkätens svar och samma
  hundars resultat på mentalbeskrivning visade
  flera statistiskt bevisade samband
  Höga poäng på mentalbeskrivningens kontakt moment
  hade de hundar som av ägarna uppgavs vara mycket
  förtroendefulla, självsäkra, trygga. De respekterar
  tillsägelser, samt har ovanligt lite aggressivitet mot andra
  hundar och skäller mindre än vanligt.
  Höga poäng på leklust hade hundar som är
  förtroendefulla, lekfulla, orädda, aktiva – samt mindre
  mottagliga för tillsägelser!
  Höga poäng på jaktlust (egentligen jaktlek!) hade hundar
  som är lekfulla och orädda.
  Höga poäng på nyfikenhet hade hundar som är lekfulla,
  läraktiga, självsäkra och orädda.
  Höga poäng på aktivitet hade de hundar som av ägarna
  ansågs vara stressiga och som ofta biter sönder saker när
  de lämnas ensamma hemma.
  Höga poäng på rädsla hade hundar som är osäkra, rädda,
  veka, ej villiga att leka, och som skäller mindre än vanligt
  och som är fridsamma mot andra hundar.
  Hundar som var speciellt rädda för spökena i mentalbeskrivningen, hade dessutom enligt ägarna dåligt
  förtroende för främmande människor.
  INGA samband dock mellan poängen för aggressivitet
  (mot konstig figurant, overall samt spöken) i
  mentalbeskrivningen och de (mycket låga) värden för
  aggressivitet mot människor som ägarna rapporterat.
  SLUTSATS: mentalbeskrivning bra för att mäta de flesta
  viktiga egenskaper utom aggressivitet!
  Socialitet – rangordning av 31 raser enligt Kenth Svartberg
 11. Flat-coated retriever 3,92
 12. Boxer 3,89
 13. Labrador retriever 3,89
 14. American staffordshire terrier 3,74
 15. Golden retriever 3,72
 16. Australisk kelpie 3,68
 17. Irish softcoated wheaten terrier 3,52
 18. Parson russell terrier 3,45
 19. Bouvier des flandres 3,35
 20. Beauceron 3,24
 21. Pinscher 3,23
 22. Doberman 3,22
 23. Storpudel 3,20
 24. Groenendael 3,15
  Lekfullhet – rangordning av 31 raser enligt Kenth Svartberg
 25. Malinois 3,97
 26. Flat-coated retriever 3,67
 27. Schäfer 3,66
 28. Border collie 3,62
 29. Rottweiler 3,62
 30. Labrador retriever 3,58
 31. Parson russell terrier 3,47
 32. American staffordshire terrier 3,16
 33. Irish softcoated wheaten terrier 2,76
 34. Bouvier des flandres 2,73
 35. Collie (långhårig) 2,72
 36. Leonberger 2,64
 37. Rhodesian ridgeback 2,62
 38. Pinscher 2,59
 39. Grosser schweizer sennenhund 2,53
  Jaktintresse – rangordning av 31 raser enligt Kenth Svartberg
 40. Malinois 3,13
 41. Rottweiler 2,97
 42. Boxer 2,96
 43. Labrador retriever 2,94
 44. Golden retriever 2,91
 45. Parson russell terrier 2,60
 46. American staffordshire terrier 2,56
 47. Irish softcoated wheaten terrier 2,27
 48. Pinscher 2,12
 49. Grosser schweizer sennenhund 2,01
 50. Bouvier des flandres 2,01
 51. Rhodesian ridgeback 1,97
 52. Collie (långhårig) 1,62
  Nyfikenhet/orädsla – rangordning av 31 raser enligt Kenth Svartberg
 53. Labrador retriever 1,71
 54. Flat-coated retriever 1,38
 55. Malinois 1,37
 56. Parson russell terrier 1,26
 57. American staffordshire terrier 1,24
 58. Schäfer 1,21
 59. Boxer 1,13
 60. Irish softcoated wheaten terrier 1,00
 61. Golden retriever 0,08
 62. Rhodesian ridgeback 0,00
 63. Pinscher -0,01
 64. Storpudel -0,16
 65. Nova scotia duck tolling retriever -0,18
 66. Leonberger -0,24
 67. Collie (långhårig) -0,56
  För att kunna utnyttja mentalbeskrivningsresultaten
  inom avelsarbetet, måste man veta vad man strävar
  efter: vilken mentalitet har en idealisk wheaten?
  Rasklubben fastställde, efter flera års diskussioner och
  analyser, en idealprofil vid uppfödarmötet i Gränna
  2008.
  I följande sammanställningar, har rasens medelvärden
  för varje moment jämförts med motsvarande
  medelvärden för andra testade terrierraser, samt för
  brukshundsraserna.
  Vilken profil ska den perfekta wheaten terriern ha?
  Moment Medel Önskv. Terrier Bruks

1a. Kontakt hälsning 3,8 4 3,8 3,8
1b. Kontakt samarb. 3,3 4 3,5 3,4
1c. Kontakt hantering 3,3 4 3,4 3,3
2a. Lek 3,0 4 3,5 3,7
2b. Lek gripande 2,8 4 3,1 3,4
2c. Lek dragkamp 2,3 3 2,9 3,2


De blå siffrorna röstades fram av uppfödarmötet i Gränna 2008
i en diskussion ledd av Curt Blixt, som varit med om att utveckla
hela mentalbeskrivningskonceptet
Moment Medel Önskv. Terrier Bruks


3a. Jakt förföljande 2,6 4(5) 2,8 2,9
3b. Jakt gripande 1,9 4(5) 2,1 2,4

 1. Aktivitetsnivå 3,0 2(3) 3,1 3,2
  5a. Avst.lek intresse 2,6 3 2,7 2,9
  5b. Avst.lek hot/agg. 1,3 1 1,4 1,5
  5c. Avst.lek nyfikenhet 2,4 5 2,5 2,8
  5d. Avst.lek leklust 1,9 4 2,3 2,6
  5e. Avst.lek samarb. 1,8 4 2,0 2,3

För momenten 3a, 3b och 4 finns ett alternativ (inom parentes)
som är nästan lika önskvärt som huvudalternativet
Moment Medel Önskv. Terrier Bruks


6a. Överr. rädsla 2,6 2(1 el 3) 2,7 3,0
6b. Överr. hot/agg. 1,8 1 2,1 1,9
6c. Överr. nyfikenhet 2,9 5 2,8 2,8
6d. Överr. kv. rädsla 1,8 1 1,7 2,2
6e. Överr. kv. intresse 1,6 1 1,6 1,9
7a. Ljud rädsla 2,7 2(1 el 3) 2,6 2,6
7b. Ljud nyfikenhet 3,3 5 3,5 3,6
7c. Ljud kv. rädsla 1,5 1 1,4 1,6
7d. Ljud kv. intresse 1,6 1 1,6 1,7


För momenten 6a och 7a finns två alternativ (inom parentes)
som är nästan lika önskvärda som huvudalternativet
Moment Medel Önskv. Terrier Bruks


8a. Spöken hot/agg. 2,5 2(1) 2,4 2,4
8b. Spöken kontroll 3,7 4 3,6 3,7
8c. Spöken rädsla 2,8 1 2,9 2,9
8d. Spöken nyfikenhet 2,6 5 2,7 2,6
8e. Spöken kontakt 3,3 4 3,4 3,2
9a. Lek 2 leklust 2,6 4 3,1 3,4
9b. Lek 2 gripande 2,3 4 2,8 3,1

 1. Skott 2,3 1 1,7 1,6

För moment 8a finns ett alternativ (inom parentes) som är
nästan lika önskvärt som huvudalternativet
Sveriges bästa
wheaten terrier?
Emil hade på sin
mentalbeskrivning
fått nästan exakt de
resultat som anges i
vår önskeprofil
Enligt mentalenkäten är har
faktiskt nästan
perfekt – utom att
han kan vara ganska
aggressiv mot
främmande
hanhundar samt
gillar kattjakt!
Procentuell fördelning av ’1’, ’2’, ’3’, ’4’ och ’5’ för momenten
kontakt och lek 1 enligt en tidigare sammanställning för vår ras
Vit stapel: bästa värdet, grå staplar: också bra värden ???
enligt den nya idealprofilen,
är värdet 3 det bästa för
lek-dragkamp
Procentuell
fördelning
av ’1’, ’2’,
’3’, ’4’ och
’5’ för
momenten
jakt,
aktivitet och
avståndslek
Vit stapel:
bästa
värdet, grå
staplar:
också bra
värden ???
enligt den nya idealprofilen, är 3 nästan
lika bra som 2 på
aktiviteten
enligt den nya idealprofilen, är 3 bästa
värdet på avståndslekintresse, och 4 på
avståndslek-leklust
respektive samarbete
Procentuell fördelning av ’1’, ’2’, ’3’,
’4’ och ’5’ för momenten överraskning (dumpen) och ljudkänslighet
Vit stapel: bästa värdet, grå
staplar: också bra värden ???
enligt nya idealprofilen, är
2 bäst men 1 och 3 nästan
lika bra värden på
överraskning-rädsla och
ljudkänslighet-rädsla
Procentuell fördelning av ’1’, ’2’, ’3’, ’4’ och
’5’ för momenten spöken, lek 2 och skott
Vit stapel: bästa värdet, grå staplar: också
bra värden ???
enligt den nya
idealprofilen är 4
bäst på spökenkontroll, och 1 på
spöken-rädsla