Start     Syds gamla hemsida     KM X 5 2019     Styrelse     Uppfödare     Reportage     Kalender          .Admin  

Region Syd – funktionärer 2019Ordförande: Gun Werlemark, 073-390 97 92,Sekreterare: Hilde Nybom, 070-344 43 69,Kassör och vice ordförande: Bo Bergström, 070-615 33 87,


Ledamot: Kristina Jimvid, 070-229 99 17,Ledamot: Tina Aldin, 073-040 51 90,Suppleant: Sandra Jakat, 070-255 00 04,Suppleant: Eeva Kalthoff, 070-433 68 35,Kontaktombud: Christina Johansson (Blekinge), 073-424 51 40,

Kristina Josefsson (Halland),

Roger Larsson (Göteborg),

Maria Sjögren (Oskarshamn),Webmaster och Facebookansvarig: Gun WerlemarkAnsvarig för SWTK:s regionsspalt: Gun WerlemarkValberedning: Anita Lindahl (sammankallande) 070-756 67 00, info@tejarpsdalens.com, Gunnel Bergström, g.b.bergstrom@telia.com

Jannica Svensson Wåhgen, jannicasvensson@hotmail.comRevisor: Christina JohanssonRevisorssuppleant: Peter Lindahl, 070-756 67 00, info@tejarpsdalens.com

SWTKs samarbetspartner: