Start     Aktiviteter     Uppfödare     Kontaktpersoner     Klipplista     Styrelse     Aktivitetskort/ BPH-Rosett     Historik Norrlandsguld     Kalender     .Admin  

Välkommen

SWTK Region Nord är Svenska Wheaten Terrier klubbens regionklubb från Gävle och norrut.

Klubben anordnar olika aktiviteter för våra medlemmar under hela året -promenader m.m.

Varje år anordnar Region Nord utställningen Norrlands Guld.[Historik]

Vi finns även på Facebook. Sök på SWTK region nord.

Nu har kontaktpersonerna möjlighet att söka pengar till fika eller liknande för sina promenader ute i regionen, gå in på länken för mer info. Aktivitetskort

    Aktuellt 2020

      19 Juli Sjulnäs, Officiell rasspecial för ISCWT, Norrlands Guld

      SWTKs samarbetspartner: