Uppfödare enligt Svenska Kennelklubbens register i region Väst

som dessutom är medlemmar i Svenska Wheaten Terrier Klubben

* = vilande (dvs inga valpar planeras just nu)\ \; ** = har ännu ej haft en wheaten kull \ \; Understrukna uppfödarnamn = länk till valpkull på SWTKs valphänvisning
KennelUppfödareAdressPostadressTelefonE-postHem-
sida
Adm