Så här mår våra hundar

Under 2022 gjorde avelsrådet samt styrelsens en hälsoenkät på internet via länk från SWTKs hemsida. Totalt fick vi in 325 svar för hundar födda 2008–2021.
En fjärdedel var dock mycket unga (födda 2020–2021), och bör inte hunnit få några åldersrelaterade hälsoproblem. Här nedan berättar vi om några av resultaten.Allmäntillstånd och dödsorsaker  

208 ägare (72%) rapporterar att allmäntillståndet är mycket gott 73 ägare (25%) rapporterar att det är gott. Dessa utgör tillsammans 97%, vilket är ett väldigt bra betyg för rasen. 34 hundar hade avlidit innan enkätsvaren avlämnades, och för nästan hälften av dessa var dödsorsaken någon typ av tumör.  

Cystor, tumörer och cancer  

60 hundar av 290 (21%) hade haft någon form av cysta, tumör och/eller cancer. Merparten av tumörerna upptäcktes inte förrän hunden redan var minst 7 år gammal. Vanligast var juvertumörer, lipom (fettknutor i huden) och aterom (talgkörtelcysta).  

Hudproblem  

219 av 312 hundar (70%) hade inte haft några hudproblem, och 47 (15%) hade bara haft problem vid enstaka tillfällen. Hälften av hudproblemen uppträdde hos yngre hundar (0–2 år).  

Oftast drabbades huvud/öron följt av tassar och/eller trampdynor. För 84 hundar som behandlats av veterinär, var infektion av bakterier eller svamp överlägset vanligast (36%), följt av ingen diagnos fastställd (31%) och hot spot/pyoderma (14%). Endast 19 hundar hade blivit diagnosticerade som allergiska.   

Mage och/eller tarm  

Merparten (70%) hade inga problem med mage och/eller tarm, och 47 hundar (15%) hade bara haft problem vid enstaka tillfällen. Drygt en tredjedel av de drabbade hundarna var yngre än ett år. De vanligaste symptomen var diarré (53%) följt av kräkningar (21%) och kräkningar med ätande av gräs (9%). För de 29 hundar som fått en veterinär diagnos, var gastrit vanligast (31%) följt av kronisk tarminflammation respektive pankreatit (båda 10%).  

Skelett, leder och ligament  

87% av hundarna hade inga problem med skador på skelett, leder eller ligament. De problem som rapporterades handlade oftast om skador i samband med olycksfall, men det fanns också 4 fall av patellaluxation.  

Mun och tänder, samt ögon och öron  

Ett antal fall av lindrig tandsten samt mjölktänder som suttit kvar längre än normalt rapporterades, liksom ögoninfektioner och inflammation/svampinfektion i öronen. Dessa symptom har vanligen kunnat åtgärdas ganska enkelt och har inte lämnat bestående problem.   

Övriga problem  

Problem med hjärtat (oftast blåsljud), njurarna eller bukspottkörteln hade bara drabbat vardera omkring 2% av hundarna i enkäten. Ett fåtal fall rapporterades även av exempelvis epilepsi, perenialbråck, artros, cushings, återkommande urinvägsinflammation och noskvalster.  

Är du nöjd med ditt val av hundras?  

Sista delen av enkäten bestod av några ganska enkla frågor, för att vi skulle få en uppfattning om vad enkätdeltagarna ansåg om rasen som helhet.  

Blå staplar i diagrammet representerar frågan ”Anser du att Irish softcoated wheaten terrier är en frisk hundras?”. Av 279 svar blev det 250 (89,6%) ”Ja”, 27 (9,7%) ”Kanske” och 2 (0,7%) ”Nej”.  
Röda staplar i diagrammet representerar frågan ”Skulle du kunna köpa en Irish softcoated wheaten terrier igen?” Av 280 svar blev det 259 (92,5%) ”Ja”, 14 (5,0%) ”Kanske” och 7 (2,5%) ”Nej”.  
Gula staplar representerar frågan ”Skulle du rekommendera rasen Irish softcoated wheaten terrier till någon annan?” Av 280 svar blev det 253 (90,4%) ”Ja”, 25 (8,9%) ”Kanske” och 2 (0,7%) ”Nej”.  

Metalitet 

Wheaten terriern ska enligt rasstandarden vara en livlig, sportig och intelligent hund med bra temperament, synnerligen tillgiven och trogen mot sin ägare, samt kunna försvara utan att bli aggressiv. Tidigare undersökningar bland wheatenägare har visat att flertalet överlag är mycket nöjda med sina hundar men alla är förstås inte helt perfekta. Uppfödaren bör utvärdera sitt eget avelsmaterial och planera varje parning med hänsyn till de tilltänkta föräldrarnas mentala egenskaper. Till sin hjälp har man MH (Mentalbeskrivning Hund) och BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund), och rasklubben rekommenderar att alla avelsdjur ska vara beskrivna med endera av dessa metoder. En så kallad “200-analys” av BPH-resultaten finns på XXXXXXXX. Hos SKK kan du även läsa mer om vad BPH är och hur det genomförs.  

Den övergripande bilden av rasen visar att den varken är aggressiv eller hotfull utan en vaken och alert hund med positiv attityd. Den är relativt social och lekfull, förhållandevis trygg, nyfiken och utan påtagliga rädsloreaktioner.