Styrelse Väst

Kontaktpersoner: SWTK-väst styrelsen kontaktlista 2023 
  
Lotta Persson   alester@telia.com 
Ordförande 070 264 95 05
 1 år  

Åsa Holm Jalnefur asaholmjalnefur@hotmail.com 
Sekreterare, vice ordförande 070 681 65 06
 2 år omval 

Ulla-Carin Lorentzon ullacarin@telia.com 
Kassör 070 551 19 48
2 år nyval
  
Maritha Greek maritha.greek@gmail.com    
Ledamot 076 249 97 37
2 år nyval

Sanna Johansson sannajohansson@hotmail.com
Ledamot 070 201 82 06
1 år nyval

Ann-Mari Rafton ann-marierafton@hotmail.com 
Suppleant 070 733 63 59
1 år nyval