Styrelse Syd

Styrelse- och kontaktperson info till hemsidan och Wheatenbladet

Ordförande:
Maria Sparr, 070-330 76 16, mariasparr.swtk@gmail.com
Sekreterare:
Hilde Nybom, 070-344 43 69, hilde.nybom@slu.se
Kassör samt vice ordförande:
Karolina Pudas Lindkvist, 073-906 49 54, karolina.pudas@gmail.com
Ledamot:
Ann Sjöberg, 073-040 70 06, annpsjoberg@gmail.com
Ledamot:
Pernilla Svensson, 073-180 17 59, pillan.51149@gmail.com
Suppleant:
Karin Ganslandt, 073-364 82 83, karin.ganslandt@gmail.com
Suppleant:
Anette Ringdahl, 070-521 77 42, anette.ringdahl65@gmail.com
Kontaktpersoner
Blekinge: Christina Johansson, 073-424 51 40, chrjoh05@gmail.com
Oskarshamn: Maria Sjögren, 072-389 59 64, miasjogren@icloud.com