Mer om pälsen

Man talar ofta om två olika pälstyper i vår ras. Dessa pälstyper skiljer sig åt genetiskt, men båda typerna kan mycket väl förekomma i samma valpkull. Den ena av dessa pälstyper kallas ibland ’irländsk’ eftersom den är helt dominerande på Irland. Sådana valpar har ganska kort och ibland (men inte alltid) mycket sträv päls. När hunden blir äldre, ersätts denna valppäls av en mjukare, silkig och påfallande blank päls. Pälsbytet sker oftast i ettårsåldern men kan ibland ta längre tid. Den irländska pälsen innehåller ingen underull och upplevs därför ofta som jämförelsevis sparsam, särskilt på benen. De enskilda hårstråna reflekterar ljuset mycket effektivt. Detta gör i sin tur att pälsen får en oöverträffad glans, särskilt i solsken. Pälsen fortsätter sedan att utvecklas med stigande ålder. Ju äldre hunden blir, desto rikligare och vackrare päls får den.  

Den andra pälstypen kallas ’engelsk’ eller ’amerikansk’. Valparna har redan från början en riklig och ”lurvig” päls, som vanligtvis är ganska rak och innehåller rejält med underull. Efterhand som hunden fäller valppälsen, växer det sedan ut en något sparsammare och betydligt blankare samt oftast vågigare päls. Bytet mellan valppäls och vuxenpäls brukar påbörjas i ettårsåldern men kan ofta dra ut på tiden i ett eller två år. I tvåårsåldern går vissa hundar igenom en övergående period med ganska sträv och mörkfärgad päls, främst i nacken och på ryggen. Ju äldre hunden blir, desto mindre ull finns det kvar och pälsen blir sedan allt vackrare med åldern. 

Mängden vågor eller lockar i pälsen varierar också rejält mellan olika hundar. Såväl ganska rakhåriga som mycket lockiga varianter förekommer inom både den irländska och den engelsk/amerikanska pälstypen. Alla valpar brukar ha påfallande raka pälsar upp till ettårsåldern. Därefter blir pälsen allt vågigare under de närmaste ett eller två åren. Vissa hundar har ärvt ett anlag som ibland kallas ’curly’. 

Sådana hundar får en mer eller mindre tät-lockig eller rent av krusig päls. Blivande valpköpare frågar ibland om vilken pälstyp som är lättast att sköta. Svaret på denna fråga är enkelt: INGENDERA!