Mer om mentalitet

På utsidan kan nog wheatenterriern se väldigt mjuk och ’gosig’ ut, men på insidan är detta ofta en jämförelsevis tuff och självsäker hund om man tittar på resultatet av de mentalbeskrivningar som gjorts i Sverige. Mentalbeskrivningen är en bedömning av hundens reaktioner i vissa, förutbestämda testsituationer. Genom mentalbeskrivningen kan man få en ganska god inblick i hundens medfödda mentala egenskaper.

När man jämför medelvärdena för wheaten terriern med de typiska brukshundsraserna (t ex schäfer, tervueren, rottweiler och riesenschnauzer), är likheterna faktiskt mycket stora. Detta gäller framför allt tillgänglighet, aktivitetsnivå, nyfikenhet, aggressivitet samt vissa typer av rädsla. Jämför vi istället wheaten terriern med några andra vanliga hundraser som bearded collie, golden retriever, labrador, springer spaniel, storpudel och shetland sheepdog, ser vi att dessa, liksom brukshundarna, ofta är lekfullare än den typiska wheaten terriern men också blir räddare i hotfulla situationer.

Och vad innebär allt detta? Mindre leklust än många andra raserna kan tyda på att våra terrier är jämförelsevis självständiga och därmed också lite svårare att träna. ”Du kan ju springa där och vifta med dina trasor om du tycker det är så himla kul”, säger wheaten terriern, och travar iväg för att utforska några intressanta kissfläckar femtio meter längre bort. Mindre rädsla kan dessutom innebära att de inte tar åt sig så lätt av tillsägelser. ”Blev du arg? Ja, det var säkert inte på mig i alla fall, och förresten är jag inte klar med den här kissfläcken än”.

Mentala egenskaper nedärvs i rätt så hög grad. När du ska välja ut din hund, är det därför bra om du hittar en kull vars föräldrar tycks ha just de egenskaper du önskar hos din valp. Och det kan vara ganska svårt, eftersom wheaten terriern är en ras med väldigt stor variation just vad beträffar de mentala egenskaperna. Det vi hittills beskrivit är ”medelhunden” men det finns gott om hundar som avviker i en eller flera egenskaper.

Du vill kanske ha en hund att jobba med på tävlingsbanorna? Hos brukshundsraserna ser man att hög prestationsförmåga är starkt kopplat till mentala egenskaper som hög tillgänglighet, stor leklust, stor nyfikenhet och liten rädsla, vilket anses bero på att dessa hundar är lättare att träna. Motsvarande analyser har inte gjorts än på wheaten terrier, men troligen gäller samma sak för vår ras som för brukshundarna.

Om föräldrarna är mentalbeskrivna, kan du själv titta på resultatet på www.skk.se, klicka på ’hunddata’, skriv in hundens namn, och klicka sedan på ’tävlingar’. Försök dessutom att träffa båda föräldrarna, helst både på hemmaplan och ute i främmande miljö (till exempel på en hundutställning) innan du bestämmer dig. Föräldrarna bör ge intryck av att vara öppna, tillgängliga och stabila, oberoende av vad du har för framtidsplaner för just din valp.

Och sedan var det då valet av din alldeles egna valp – här måste du nog förlita dig på uppfödaren. Han/hon ser ju valparna varje dag under många veckor och kan skaffa sig en god bild av deras olika personligheter innan det är dags för dem att flytta hemifrån. Och för att du ska få just en sådan valp som passar dig, är det förstås viktigt att du är helt ärlig inför både dig själv och uppfödaren när det gäller dina egna erfarenheter och ambitioner. Lycka till!!!