Mentalitet

Metalitet 

Wheaten terriern ska enligt rasstandarden vara en livlig, sportig och intelligent hund med bra temperament, synnerligen tillgiven och trogen mot sin ägare, samt kunna försvara utan att bli aggressiv. Tidigare undersökningar bland wheatenägare har visat att flertalet överlag är mycket nöjda med sina hundar men alla är förstås inte helt perfekta. Uppfödaren bör utvärdera sitt eget avelsmaterial och planera varje parning med hänsyn till de tilltänkta föräldrarnas mentala egenskaper. Till sin hjälp har man MH (Mentalbeskrivning Hund) och BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund), och rasklubben rekommenderar att alla avelsdjur ska vara beskrivna med endera av dessa metoder.
En så kallad “200-analys” av BPH-resultaten hittar du här.

Hos SKK kan du även läsa mer om vad BPH är och hur det genomförs.  

Den övergripande bilden av rasen visar att den varken är aggressiv eller hotfull utan en vaken och alert hund med positiv attityd. Den är relativt social och lekfull, förhållandevis trygg, nyfiken och utan påtagliga rädsloreaktioner.  


Den övergripande bilden av rasen visar att den varken är aggressiv eller hotfull utan en vaken och alert hund med positiv attityd.