Medlemsregister

SKK hanterar SWTK:s medlemsregister.

Wheatenbladets redaktör beställer en aktuell lista från SKK inför varje utskick av tidningen.
Denna lista skickas också vidare till SWTK:s sekreterare och kassör för kännedom.
Sekreteraren beställer en aktuell lista per den 31.12. varje år.
På begäran via SWTK:s sekreterare, kan SKK ställa upp med speciallistor, t.ex. listor över medlemmar som lämnat klubben mm.
Från SKK får sekreteraren minst en gång i månaden listor över nya medlemmar. Dessa
skickas vidare till regionerna, som sänder ut ett ”Välkommen till rasklubben” meddelande.
Medlemmar, som är uteslutna av SKK, får inte bli medlemmar i rasklubben.

Medlemsvärvning
Via SvTeK får sekreteraren ca fyra gånger i månaden listor över nyregistrerade Wheatenägare, som bl.a. kan användas till medlemsrekrytering. Dessa skickas vidare till den styrelseledamot som åtagit sig att sända ut information om medlemskap i SWTK.
Styrelsen föreslår och årsmötet beslutar om specifika rekryteringskampanjer för att värva fler medlemmar.

Sedan 2011 har SWTK tillämpat en rabatt på 100:- för nytillkomna medlemmar vilka uppfödaren betalar för i samband med valpförsäljning. Vid inbetalningen av dessa medlemsskap till SKK, anger man att det rör sig om ”valpköparmedlemsskap”. Skulle valpköparen redan vara medlem, kommer den betalda medlemstiden att räknas fram med det antal månader av ett vanligt medlemskap som pengarna motsvarar