Hemsidan

Regler för SWTK:s webbplatser (hemsidor) Fastställda av SWTK:s styrelse i december 2004 uppdaterad 2023

SWTK ska äga webbsidorna och rättigheterna till dessa. Detta gäller såväl huvudklubbens hemsida som regionernas. Beträffande regler, policy och rekommendationer för webbplatser ska vi följa SKK:s regelverk.

Ansvarig utgivare
Huvudklubbens hemsida ska ha en hos Radio- och TV verket registrerad utgivare (kopplad till vår periodiska tidskrift Wheatenbladet). Regionerna har inga ansvariga utgivare registrerade, men respektive ordförande är ansvarig för hemsidans innehåll.

Annonsering
All annonsering av valpar, hanhundar till förfogande och omplacering av hundar ska ske på hemsidans flikar för dessa tjänster och får ej förekomma i gästböcker. Regler för dessa annonseringar beslutas av styrelsen.

Protokoll
Styrelseprotokoll läggs ej ut på hemsidorna. Däremot kan anteckningar från styrelsemöten publiceras samt alla protokoll från årsmöten.

Adresser till hemsidorna SWTK, huvudklubben www.swtk.se


Region Nord www.nord.swtk.se
Region Väst www.vast.swtk.se
Region Öst www.ost.swtk.se
Region Syd www.syd.swtk.se