DNA test för microphthalmia

Genomförande av test

Hälsoprogrammet är godkänt och nu kan vi sätta igång med de officiella DNA–testerna, vars resultat ska registreras hos SKK. Gör så här: 

1. Beställ ett test (blod eller saliv kvittar) hos Laboklin.com

2. Beställ tid för provtagning hos en veterinär samt ladda ner och fyll i en remiss från SKK: ( https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/blanketter/remiss–dnatest–a14.pdf  ). Denna remiss undertecknas av veterinär och hundägare i samband med provtagningen. Hundens identitet ska säkerställas av veterinären vid provtagningen. 

3. Laboratorieremissen från Laboklin (som man får när man har beställt testet) fylls i och undertecknas av veterinär och hundägare. Blodprovet alternativt salivprovet skickas tillsammans med laboratorieremissen genom veterinärens försorg till Laboklin.

4. När provsvaret kommit från Laboklin, skickar hundägaren en kopia av detta tillsammans med SKKs remiss till SKK, som centralt registrerar resultatet (Hunddata, Avelsdata).

Tidigare utförda DNA test för microphthalmia

Sofia Malm (SKK) meddelar: ”Vad gäller provresultat som saknar SKKs DNA–remiss brukar vi göra en bedömning från fall till fall, beroende på hur fullständigt underlaget är. Ibland kan en journalkopia fås från kliniken som kan styrka att veterinären kontrollerat hundens identitet. Vi försöker i den mån det går att lägga in dessa resultat, men är också måna om kvaliteten och tillförlitligheten. Be de hundägare som testat att skicka in det underlag de har till oss på vet@skk.se, så tittar vi på det.” 

Rasklubbens eget register

Lyckas man inte få något understödjande dokument från sin veterinär (eller om man själv tagit provet utan medverkan av veterinär), så kan man istället skicka in sittprovsvar till rasklubben, där det kommer att ingå i ett klubb–register som läggs ut på vår hemsida. Skicka dylika provsvar till avelsrad@swtk.se

Behöver du mer information, så kontakta avelsrad@swtk.se eller någon av ledamöterna i avelsrådet.