Den unika Wheatenpälsen

Bakgrund
När Wheaten terriern skulle godkännas som ras var det just namnet som var det stora problemet och gav upphov till stridiga viljor. En inhemsk ras skulle naturligtvis ha något ”irländskt” i rasnamnet. Så var det med alla de andra inhemska raserna på Irland och så ville Wheatenfolket att det skulle vara med deras ras. När rasen slutligen blev godkänd fanns inte denna anknytning till Irland i rasnamnet. Kompromisslösningen blev ”Soft Coated Wheaten terrier” där den i hundvärlden unika pälsen istället särskilt betonades. Dock lyckades man 1994 som bekant få till stånd en ändring av rasnamnet till ”Irish Softcoated Wheaten terrier”. Detta indikerar att rasens ursprung liksom dess unika päls varit oerhört viktigt för irländaren att värna om.

Vad menas med irländsk, amerikansk och engelsk päls?
I dagligt tal hör man ofta talas om tre olika pälstyper hos Wheaten terriern; irländsk, amerikansk och engelsk. Detta bottnar naturligtvis i att hundarna idag ser väldigt olika ut beroende varifrån de kommer. Om man däremot läser om pälsen i de olika rasstandard som finns upprättade så skiljer sig beskrivningen om pälsen inte nämnvärt åt och det finns egentligen ingen förklaring där till varför hundarna ser så olika ut.

”Irländsk typ” av päls är den för rasen korrekta. Pälsen kan till en början ofta vara sträv och ganska gles men utvecklas med tiden att bli riklig, silkig, löst lockig eller vågig. Pälsen är av enkel typ, dvs har ingen underull. En ren päls är alltid blank. Rätt presenterad faller pälsen i mjuka svallande lockar. När man tar i pälsen känns den kall och glatt. Pälsen hos den unga hunden kan ibland vara mycket gles trots att den senare i livet får en riklig päls.

Med ”amerikansk typ” avses oftast en hund med mycket riklig päls som är mjuk men inte silkig. Den är oftast ullig och, om den får växa, står den ut ifrån kroppen snarare än faller ner. Pälsen är fortfarande av enkel typ. Den saknar oftast de rätta vågorna eller lockarna och kan ibland vara krusig eller smålockig. Denna typ av päls är svår att presentera korrekt och klippes därför oftast mycket kort. Även valpens päls är från början riklig. Denna typ av päls förblir oftast ullig men kan förbättras med ålder. Den får dock ytterst sällan den rätta strukturen.

”Engelsk typ” skulle kunna beskrivas som ett mellanting mellan irländsk och amerikansk. Den är oftast riklig redan hos valpen, inte så ullig som den amerikanska, men inte heller så sträv som den irländska. Pälsen mognar oftast till en riklig mjuk päls med viss lyster, om än inte så mycket som hos den irländska. Den engelska pälsen har oftast lösa lockar och kan med lite hjälp bli mycket vacker och skimrande.

Så här säger standarden om Wheaten terrierns päls

Päls:
Pälsstruktur: Pälsen skall vara mjuk med en silkig och inte grov struktur. Valpar och unghundar undantagna, emedan de går igenom flera stadier där både pälsstruktur och färg ändras. Pälsstruktur och färg ä oftast inte färdigutvecklade före 18 månaders till 2 1/2 års ålder. Klippning är tillåten.

Färg:
Alla nyanser från ljust vete till en gyllene färg. Pälsen på huvudet skall ha samma färg som på kroppen. Öronbasen får ha en mörkare nyans och det är inte ovanligt att det täcks av ett tunt lager ljusa pälshår.

Valpar: Valppälsar som är rödaktiga, gråaktiga eller ibland helt vetefärgade är helt typiska. Masken är vanligen svart. Ibland förekommer även att valpar har en ål, dvs ett svart band längs ryggraden samt även svarta hårspetsar över hela kroppen. De svarta håren och masken klarnar med åldern och försvinner. Svart pälsfärg är inte tillåtet i någon ålder med undantag för svart mask på nosen och öronen på valpar emedan den svärtan ljusnar med åldern.

Fel:
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.
Underbett
Överbett
Nostryffel med annan färg än svart
Päls som på vuxen hund (över 2 1/2 års ålder) inte har en klar vetefärg
Nervositet
Aggressivitet (Not. I Sverige tilldelas hund som är mentalt undermålig 0 pris; se SKKs utställningsbestämmelser).

Diskvalificerande fel:
Gula ögon
Vit pälsfärg
Brun pälsfärg
Matt, glanslös, tjock och ullig eller bomullslik päls