Wheaten terriern lever längst!

Published by Beatrice Örtberg on

Försäkringsbolaget Agria har nyligen offentliggjort en rapport om ålder och dödsorsak för hundar vars ägare erhållit ersättning för livförsäkringen.

De äldsta hundarna återfanns glädjande nog i just vår ras, Irish softcoated wheaten terrier, med en medianålder på 10,0 år, följd av dvärgschnauzer (9,4 år), borderterrier (9,0 år), chinese crested och jack russell (båda 8,8 år)! Detta är vi förstås mycket stolta över. De mest kortlivade raserna (pomeranian, grand danois, irländsk varghund, berner sennen och drever) blir bara omkring 5 år gamla i genomsnitt.

Den verkliga medianåldern för både vår ras och många andra raser torde dessutom vara ännu högre. Livförsäkringen upphör dock vid 8, 10 eller 12 års ålder, vilket innebär att hundar som redan uppnått denna ålder när de dör, inte kommer med i statistiken.

Den vanligaste dödsorsaken för alla de mest långlivade hundraserna var tumörer, som ju oftast drabbar äldre hundar. I mera kortlivade hundraser beror dödsfallen ibland på tumörer eller trafikskador (pomeranian och drever) men kortlivade hundraser har även mycket problem med mage/tarm och rörelseapparaten, vilket sällan drabbar wheaten terriern.

På bilden ”Doris” 10 år