Bidrag till Wheatenbladet

Published by Beatrice Örtberg on


Såväl texter som bilder mottages tacksamt. Allt material ska skickas till redaktion@swtk.se
För att underlätta arbetet för både bidragslämnarna och redaktionen, kommer här lite
information.

Texter


Alla texter ska vara skrivna i Word, och sparas ner som en docx-fil. Denna fil skickas i bilaga
till ett email som du sänder till redaktionen. Vi vill alltså inte ha pdf-filer eller texter som
ligger inne i ett email. Om du inte har tillgång till Word, så är dock text skriven i ett email
bättre än pdf!
Allra bäst blir det om du inte formaterar och ’pyntar’ texten själv (dvs du ska INTE använda
olika radavstånd, olika stilsorter, olika storlek på texten etc) utan överlåter det arbetet till
oss på redaktionen och – framför allt – vår duktiga layoutare på Tryckshopen.
Skriv författarens namn under artiklen, liksom eventuella bildtexter. Det ska också stå vem
som tagit varje bild.

Bilder


Alla bilder ska skickas in separat, i jpg-format, som bilagor till ett email som du sänder till
redaktionen. Du ska alltså INTE klistra in bilderna i din text, eller lägga in dem i emailet.
På redaktionen kan vi göra viss bildredigering som att beskära, göra bilden ljusare, skapa mer
kontrast etc. Men vi kan INTE göra något åt det vanligaste felet vilket är otillräcklig storlek
hos bildfilen, vilket i sin tur anger hur många pixlar bilden har. Ju fler pixlar bilden har, ju
bättre upplösning. För återgivning på en datorskärm räcker det med 72 dpi (dots per inch)
för att bilden ska se bra ut men för tryck på papper krävs närmare 300 dpi för att det ska bli
mjuka övergångar och därmed en skarp och fin bild.


Bilderna måste alltså ha tillräcklig filstorlek, helst omkring 1 Mb, absolut minst 500 Kb. Om
du inte redan vet filstorleken på din bild, så klicka på den i datorn och gå sedan till Arkiv, och
scrolla ner till Info. Där brukar bildens filstorlek anges. Det är inte lönt att skicka in bilder på
under 500 Kb; hur snygga de än är på din datorn så blir de ’pixliga’ och suddiga när man
trycker dem på papper.


Skicka aldrig in bilder som är nerladdade från Facebook. Även om dessa var tillräckligt stora
när de lades in på Facebook, så dras de automatiskt ner till mindre storlek (vanligen omkring
200 kb) när de hamnar på Facebook och blir alltså alldeles för små för att kunna tryckas på
papper.


Märk (namnge) varje bild med en beteckning som går att knyta till bildtexterna i en eventuell
bifogad artikel, eller bara ange fotografens namn/hundens namn.


0 Comments

Lämna ett svar

Avatar placeholder

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *