Verksamhetsplan

Published by Beatrice Örtberg on

Verksamhetsplan för år 2023 för Svenska Wheaten Terrier Klubben

Vidta åtgärder för att höja medlemskapet:
(1) uppmuntra uppfödarna att fortsätta att lösa valpköparmedlemskap,
(2) medverka till att rasmonter anordnas vid större utställningar&event,
(3) skicka ut värvningsbrev till nya wheatenägare som ännu inte blivit medlemmar i rasklubben,
(4) sända ut påminnelsemail till medlemmar som slutat att betala sin medlemsavgift,
(5) ytterligare stärka närvaron på sociala media (speciellt SWTKs Facebookgrupp och Instagram) genom rapporter om klubbens aktiviteter och direkt kommunikation
med wheaten intresserade.

Genomföra en officiell utställning anordnad av Region Väst och Region Norr och Öst kommer att anordna Inofficiella utställningar.
Region Syd kommer att arrangera klubbmästerskap x 5; 30/8 (lydnad, rallylydnad), 1/9 (agility, nosework) och 3/9 (viltspår). (På lördagen 2/9 anordnar SKK en officiell utställning på norra Öland). Högkvarteret kommer att utgöras av Olofström/Gränum (4 grenar) med viltspår i omgivningarna.

Stärka samarbetet genom att anordna ett gemensamt möte med styrelsen och representanter för de fyra regionerna.

Genomföra styrelsemöten (digitala eller fysiska) och kalla till Årsmötet 2024.

Ge ut fyra utgåvor av Wheatenbladet under ledning av redaktionskommittén, samt uppdatera hemsidan vid behov i samarbete med webmaster. Fortsätta med serien
artiklar i Wheatenbladet där nyblivna uppfödare berättar om sig själva och sina egna tankar och erfarenheter. Även hur vi kan locka fler bli wheatenuppfödare!
Genomföra domarintervjuer vid SWTKs utställningar för publicering i Wheatenbladet.

Fortsätta med alla resultatrapporteringar på hemsidan och i Wheatenbladet, samt uträknande av Årets Wheatenlistor för ÅW 2022.

Ge ut en årsbok baserad på resultat för 2023.

I samarbete med avelsrådet presentera RAS (som ft ligger för godkännande hos Terrierklubben) och medverka till att fler hundar blir DNA-testade för microphthalmia.

Anordna ett uppfödarmöte tillsammans med avelsrådet, tex digitalt då det tenderar bli fler deltagare än om vi ska träffas fysiskt.

Fortsatt medverka till att fler wheaten genomför MH eller BPH.

Påbörja arbetet med att uppdatera vår hemsida. Finns olika alternativ, tex att följa Terrierklubbens nya design eller välja egen. Det finns många bra funktioner som vi ska behålla
(tex anmäla till utställningar vi har i egen regi, inrapportering av resultat i de olika ÅW tävlingarna och material till Årsboken mm